Korter asub Tallinna tn. 17 maja tagumises osas (siseneda hoovipoolsest/kaugemast uksest), teisel korrusel, uks nr. 5.

Kui te lahkute korterist, kontrollige, et uks oleks korralikult sulgunud.

 • Ärge lubage võõraid korterisse.
 • Suitsetamine korteris keelatud. 
 • Öörahu algab kell 22.00.
 • Lahkudes pidage meeles jätta võtmed sinna kus te need võtsite!

 • Esmaabi ja tulekustutusvahendid asuvad vastavalt märgistatud kapis!

  Hädaabi telefon: 112


  Korteri omanikuga ühenduse võtmiseks:

  telefon: +372 5055030
  email: kaupo.keskula@eesti.ee


  Asukoht: